Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt có hơn 80 cán bộ nhân viên, trong đó có 19 Kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và đã từng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong một số Công ty Kiểm toán tại Việt Nam. Cán bộ nhân viên của Công ty thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên ngành thông qua các chương trình huấn luyện nội bộ, chương trình cập nhật kiến thức Kiểm toán viên hàng năm của Bộ Tài chính, các chương trình tài trợ quốc tế.

THÀNH VIÊN

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Quân
Tổng Giám đốc
 
Đinh Tấn Tưởng
Phó Tổng Giám đốc
Phạm Đông Sơn
Phó Tổng Giám đốc
Đặng Thị Thiên Nga
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Ngà
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Hồng Chuẩn
Phó Tổng Giám đốc
Lê Viết Dũng Linh
Phó Tổng Giám đốc
Lê Nhật Linh
Phó Tổng Giám đốc
 
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Văn phòng chính
Nguyễn Mạnh Quân
Đinh Tấn Tưởng
Phạm Đông Sơn
 
Chi nhánh Bình Thạnh - TP.HCM
Nguyễn Văn Ngà
 
Chi nhánh Quận 12 - TP.HCM
Lê Viết Dũng Linh
Nguyễn Thị Lan Anh
 
Chi nhánh Hà Nội
Nguyễn Hồng Chuẩn
Nguyễn Phương Lan Anh
 
Chi nhánh Cần Thơ
Đặng Thị Thiên Nga
Nguyễn Quang Nhơn
Phan Đình Trân
 
Chi nhánh Bình Dương
Lê Nhật Linh
Lê Ngọc Khanh