Bộ phận kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các quyết định của Ban Giám đốc. Các số liệu kế toán, thống kê chính xác, được cung cấp kịp thời sẽ giúp Ban Giám đốc nắm bắt được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, đáp ứng với thay đổi của môi trường kinh doanh.

SCV là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Trong suốt quá trình phát triển của Công ty, dịch vụ kế toán luôn được duy trì là một hoạt động chủ yếu của Công ty Sao Việt. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà Công ty Sao Việt có nguồn nhân lực đông đảo và nhiều kinh nghiệm, chỉ đứng sau lĩnh vực kiểm toán của Công ty chúng tôi. Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về kế toán Việt Nam, các thông lệ kế toán Quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiển tại các doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do Công ty Sao Việt cung cấp luôn làm hài lòng các khách hàng. Các dịch vụ kế toán mà Công ty Sao Việt cung cấp bao gồm:

- Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

         * Báo cáo thuế GTGT hàng tháng

         * Báo cáo thuế TNCN hàng tháng

- Thực hiện báo cáo thuế hàng quý

         * Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm mã vạch hai chiều

         * Báo cáo thuế TNDN hàng quý bằng phần mềm mã vạch hai chiều

         * Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Thực hiện báo cáo thuế hàng năm

         * Quyết toán thuế TNDN hằng năm bằng phần mềm mã vạch hai chiều

         * Quyết toán thuế TNCN hằng năm bằng phần mềm mã vạch hai chiều

         * Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC.

- Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng

         * Sổ nhật ký

         * Sổ cái các tài khoản

         * Sổ quỹ tiền mặt

         * Các sổ chi tiết: Sổ chi tiết HTK, công nợ, TSCĐ, CCDC ...

- Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm

         * Tờ khai thuế Môn bài

         * Bảng thanh quyết toán hóa đơn năm

         * Tờ khai đăng ký hình thức kế toán

         * Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ